Velkommen som utstiller til Midt i matfatet 2020

Åpningstider
Fredag 18. sept. kl. 11 – 18
Lørdag 19. sept. kl. 11 – 18
Søndag 20. sept. kl. 11 – 17

Montering
Torsdag 17. sept. kl. 08 – 20
Fredag 18. sept. kl. 08 – 10

Demontering
Søndag 20. sept. kl. 17 – 22
Mandag 21. sept. kl. 08 – 15

Inngang utstillere – åpningstid
Torsdag 17. sept. kl. 08 – 20
Fredag 18. sept. kl. 08 – 19
Lørdag 19. sept. kl. 09 – 19
Søndag 20. sept. kl. 09 – 22
Mandag 21. sept. kl. 08 – 15

Standplass
Bestilling av standplass gjøres via nettbasert skjema.
Det kan bestilles standplasser både med og uten vegger. For en standard plass på «Torget», 3×3 m u/vegger, betaler du kun påmeldingsavgiften kr 2 200 + mva. Øvrige priser for standleie finner du på påmeldingsskjemaet. Alle utstillere får tildelt 1 stk. strømpunkt hver.
Påmeldingsfrist 1. august 2020.

Reglement
Alle utstillere må lese og godkjenne festivalens reglement.

Mattilsynetwww.mattilsynet.no
Alle næringsmiddelvirksomheter som deltar som utstillere under «Midt i matfatet» må forholde seg til Mattilsynets retningslinjer, informasjoner og meldeplikt.

Retningslinjer for kortvarig omsetning/salg av næringsmidler: Retningslinjer fra Mattilsynet
Informasjonsbrosjyre fra Mattilsynet: Trygg mat på messer og festivaler

Om mat på messer og festivaler
Dersom du driver næringsmiddelvirksomhet, er dette meldepliktig til Mattilsynet. Skal du i tillegg delta med salg av dine produkter på markeder, festivaler og lignende, må du sørge for at også denne aktiviteten er meldt til Mattilsynet. Matservering- Kortvarig salg av mat- Messer og Festivaler

Skjenkebevilling
Vikingskipets faste restauratør, Nordre Sving Serveringsdrift, har skjenkebevilling i Vikingskipet. For dokumentasjon av bevilling og eventuelle spørsmål, kontakt Sigrun Jota, mobil 922 05 197, sigrun@fpinvest.no

Gassinstruks
Det er kun ved helt spesielle tilfeller at det tillates bruk av gass i Vikingskipet. Kontakt arrangør for mer informasjon.

Innkjøring i hallen med bil
Alle utstillere kan kjøre inn i hallen med bil i monteringsperiodene for avlessing og pålessing av varer. Kjøreporten («nord»): Bredde 4 m / høyde 4,3 m. Det tas forbehold om mulighet for innkjøring med bil fredag morgen før messestart.

Arrangementskontor
Inngang og informasjonskontor for utstillere i etasjen under Vikingskipets resepsjon (skiltet «Arrangementskontor»).

Adgangskort
Alle som skal være i arbeid under monteringsperioden og under selve festivalen skal påmeldes med navn. Bestilling av adgangskort gjøres på eget skjema. Adgangskortene hentes på utstillerkontoret ved ankomst og før du kjører inn i hallen med bil for å montere stand.

Bestilling av utleieutstyr

Strøm
Alle utstillere få tildelt 1 stk. strømtilkobling inkl. i standleien. Ytterligere strømbehov må bestilles.

Kjøl, frys og annet utstyr til kjøkken
Bestilles direkte via RNI som er en ekstern leverandør til festivalen.
RNI fakturerer kunden direkte.
Kontakt: Magne Nordseng, tlf. 62 35 80 00, mobil 911 14 715, mange@rni.no, www.rni.no.

Vann
Utstillere som har behov for vann oppfordres til å ta med egne vanndunker. Vannpost finnes i «kjøreport nord».

Håndvask / dusj / toaletter
Egne dame- og herre garderober for utstillere. Disse blir merket.

Kafeteria
Under messen vil Vikingskipets faste kafeteria, Nordre Sving Serveringsdrift, være åpen for servering i monteringsperiodene og i messens åpningstid. Kafeen ligger på plan 2 – en etasje over utstillerinngangen.

Overnatting
Se hamarregionen, www.visit-hedmark.no.

Parkering
Gratis parkering for utstillere på den store asfaltplassen foran Vikingskipet. Parkeringskort utleveres i utstillerkontoret ved ankomst. Stor messeparkering for publikum mot avgift kr 50,-.

Velkommen!

Arrangør: Hamar Olympiske Anlegg AS

Kontaktpersoner

Lars Røste
Salg
911 75 240
lars@hoa.no

Knut Sveen
Teknisk
970 27 227
knut@hoa.no

Bente Bodin
Prosjektleder
918 12 917
bente@hoa.no