Retningslinjer for personvern

 

 • Retningslinjene for personvern forklarer hvordan Hamar Olympiske Anlegg (HOA) (heretter ”vi / oss”) og noen av selskapene vi samarbeider med, samler inn, bruker, deler og beskytter informasjon som gjelder mobiltjenester, nettsted og programvare vi tilbyr i eller i forbindelse med hoareg.no (samlet kalt «tjenesten»), og hvilke valg du har når det gjelder innsamling og bruk av din informasjon.
 • Ved å ta i bruk tjenesten erklærer du at du er innforstått med og godtar at vi tilbyr en plattform der du kan registrer personlige opplysninger i forbindelse med påmelding til ett eller flere av våre arrangementer.

1. INFORMASJON VI SAMLER INN

Vi samler inn følgende typer informasjon.

Informasjon du gir direkte til oss:

 • E-postadresse.
 • Firmanavn.
 • Kontaktperson.
 • Mobilnummer.
 • Org Nr.
 • Adresse, postnummer og sted.
 • Kommunikasjon mellom deg og HOA. Vi kan for eksempel sende deg tjenesterelaterte e-poster (kreftelse på påmelding, meldinger om funksjonsendringer eller -oppdateringer i tjenesten, tekniske varsler, sikkerhetsvarsler o.l.). Vær oppmerksom på at du ikke kan velge bort tjenesterelaterte e-poster.

Analyseinformasjon:

 • Vi bruker analyseverktøy fra Google Analytics til å måle trafikk og brukstrender for tjenesten. Disse verktøyene samler inn informasjon som sendes fra enheten din eller tjenesten, inkludert nettsider du besøker, tilleggsprogrammer og annen informasjon som hjelper oss med å forbedre tjenesten. Vi samler inn og bruker denne analyseinformasjonen sammen med analyseinformasjon fra andre brukere på en slik måte at den med rimelighet ikke kan brukes til å identifisere en bestemt enkeltbruker.

Informasjonskapsler og lignende teknologi:

 • Når du besøker tjenesten, kan vi bruke informasjonskapsler og lignende teknologi, som piksler, nettsignaler og lokal lagring, til å samle inn informasjon om hvordan du bruker tjenesten, og til å tilby deg funksjoner.

Informasjon i loggfiler:

 • Informasjon i loggfiler rapporteres automatisk av nettleseren hver gang du sender en forespørsel om å få tilgang til (besøke) en nettside eller app. Informasjonen kan også rapporteres når innholdet på nettsiden eller i appen blir lastet ned til nettleseren eller enheten din.
 • Når du bruker tjenesten, registrerer serverne våre automatisk bestemt loggfilinformasjon, inkludert nettforespørsel, IP-adresse (Internet Protocol), nettlesertype, henvisnings-/utgangssider og URL-adresser, antall klikk og hvordan du bruker lenker på tjenesten, domenenavn, landingssider, viste sider og annen slik informasjon. Vi kan også samle inn lignende informasjon fra e-poster som sendes til brukerne våre, og bruke informasjonen til å finne ut hvilke e-poster som er åpnet, og hvilke lenker mottakerne har klikket på. Informasjonen bidrar til mer nøyaktig rapportering fra tjenesten samt til å forbedre tjenesten.

Enhetsidentifikatorer:

 • Når du bruker en mobilenhet, for eksempel et nettbrett eller en mobiltelefon, til å få tilgang til tjenesten, kan vi bruke, samle inn og overvåke en eller flere «enhetsidentifikatorer» og lagre dem på enheten og/eller eksternt. Enhetsidentifikatorer er små datafiler eller lignende datastrukturer som lagres på eller knyttes til mobilenheten, og som identifiserer enheten unikt. En enhetsidentifikator kan være data som lagres i tilknytning til maskinvaren på enheten, data som lagres i tilknytning til enhetens operativsystem eller annen programvare, eller data som tjenesten sender til enheten.
 • En enhetsidentifikator kan levere informasjon til oss om hvordan du bruker tjenesten, og informasjonen kan hjelpe oss med å generere rapporter eller innhold og annonser som er personlig tilpasset. Noen av funksjonene på tjenesten vil kanskje ikke fungere riktig hvis bruken av eller tilgjengeligheten til enhetsidentifikatorer er svekket eller deaktivert.

Metadata:

 • Metadata er vanligvis tekniske data knyttet til brukerinnhold. Metadata kan for eksempel beskrive hvordan, når og av hvem et bestemt brukerinnhold ble samlet inn, og hvordan innholdet er formatert.

2. HVORDAN VI BRUKER INFORMASJONEN DIN

I tillegg til noen av de spesifikke informasjonsformålene som vi beskriver i disse retningslinjene for personvern, kan vi bruke innsamlet informasjon til følgende:

 • gjøre det lettere for deg å få tilgang til informasjonen din etter at du har logget inn
 • huske informasjon, slik at du ikke trenger å oppgi den på nytt under besøket eller neste gang du besøker tjenesten
 • levere personlig tilpasset innhold og informasjon til deg og andre, for eksempel nettannonser eller andre former for markedsføring
 • ivareta, forbedre, teste og overvåke tjenestens effektivitet
 • utvikle og teste nye produkter og tjenester
 • overvåke nøkkelverdier, for eksempel totalt antall besøkende, trafikk og demografiske mønstre
 • diagnostisere eller løse teknologiproblemer

 

3. DELING AV INFORMASJONEN DIN

Vi leier ikke ut eller selger informasjonen din til tredjeparter utenfor HOA uten ditt samtykke, med unntak av det som er beskrevet i disse retningslinjene.

 

 

 

Hva som skjer i tilfelle endring av ledelse:

 • Hvis vi selger eller på annen måte overdrar deler av eller hele HOA eller våre interesser til en annen organisasjon (for eksempel i forbindelse med sammenslåing, oppkjøp, konkurs, avvikling eller oppløsning), kan informasjonen din, som navn og e-postadresse, brukerinnhold og eventuell annen informasjon som er samlet inn via tjenesten, være blant elementene som selges eller overdras. Du vil fortsatt eie brukerinnholdet ditt. Kjøperen eller erververen vil måtte overholde forpliktelsene vi har påtatt oss gjennom disse retningslinjene for personvern.

Svare på juridiske henvendelser og forebygge skade:

 • Vi kan bruke, ta vare på og dele informasjonen din som svar på en juridisk henvendelse (for eksempel en ransakingsordre, rettskjennelse eller stevning) hvis vi i god tro mener at loven pålegger oss å gjøre dette. Dette kan inkludere å svare på juridiske begjæringer fra jurisdiksjoner hvis vi i god tro mener at dette er lovpålagt innenfor den aktuelle jurisdiksjonen, påvirker brukere i den aktuelle jurisdiksjonen og er i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder. Vi kan også ta i bruk, oppbevare og dele informasjon når vi har grunn til å anta at det er nødvendig for å oppdage, forebygge og iverksette tiltak mot svindel og annen ulovlig aktivitet, beskytte oss selv, deg og andre, også som en del av etterforskning, og for å forhindre dødsfall eller personskader. Informasjon som vi mottar om deg, kan brukes, behandles og beholdes lenger når den er gjenstand for en juridisk forespørsel eller forpliktelse, blir gransket av offentlige myndigheter eller granskes med henblikk på mulige brudd på våre betingelser eller retningslinjer, eller av andre årsaker for å forebygge skade.

 

4. HVORDAN VI LAGRER INFORMASJONEN DIN

Lagring og behandling:

 • Informasjonen som blir samlet inn om deg gjennom tjenesten, kan lagres og behandles i NORGE eller andre land der HOA har kontorer.
 • Våre Servere er lokalisert i USA hos vår leverandør (MT) Media Temple og er beskyttet av EU-U.S. & Swiss-U.S. Privacy Shield. Les mer om dette her: https://mediatemple.net/legal/privacy-policy/
 • Personopplysningsloven stiller krav til at den som oppbevarer personopplysninger må sikre disse mot uautorisert tilgang, endring, sletting og deling. Vi har derfor innført tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for at personopplysninger oppbevares sikkert og fortrolig. Vi lagrer personopplysninger på datamaskiner med begrenset adgang som er plassert i sikre fasiliteter hos oss eller våre samarbeidspartnere, og vi kontrollerer sikkerheten jevnlig. Der vi bruker tredjepartsleverandører for lagring og behandling av personopplysninger vil vi inngå databehandleravtaler som sikrer at disse tredjepartene har samme forpliktelser som HOA Vi kan ikke garantere full sikkerhet når du overfører data via åpent internett, og det kan være en risiko for at andre uberettiget tiltvinger seg adgang til opplysninger når data sendes og oppbevares elektronisk. Du bør derfor aldri sende sensitive personopplysninger med mindre det er nødvendig, nettsiden er kryptert (se etter https og et hengelåsikon i nettadressefeltet) og du har oppdatert antivirusprogramvare.
 • Med mindre annet er spesifisert eller fremgår av sammenhengen er HOA behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen. For henvendelser om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss via post@hoa.no

5. DINE VALG OM INFORMASJONEN DIN

Kontoinformasjon og profil-/personverninnstillinger:

 • Du kan når som helst oppdatere kontoen din ved å logge inn og endre profilinnstillingene.
 • Du kan avslutte abonnementet på e-poster fra oss ved å klikke på lenken for «avslutt abonnement» i en e-post. Som nevnt ovenfor kan du ikke velge bort tjenesterelatert kommunikasjon (for eksempel kontoverifisering, bekreftelser og påminnelser om kjøp og fakturering, meldinger om funksjonsendringer eller -oppdateringer i tjenesten, tekniske varsler og sikkerhetsvarsler).

 

Hvor lenge vi beholder brukerinnhold:

 • Etter stenging eller deaktivering av kontoen din kan Hit2Go beholde informasjon (inkludert profilinformasjon) og brukerinnhold en kommersielt akseptabel tid, for sikkerhetskopierings-, arkiverings- og/eller granskningsformål.
 • Du kan når som helst be om å få dine personopplysninger slettet.

6. BARNS PERSONVERN

HOA vil ikke med overlegg samle inn eller be om informasjon fra personer under 13 år, og vil heller ikke med overlegg tillate at personer under 13 år registrerer seg for tjenesten. Tjenesten og innholdet på den er ikke beregnet for barn under 13 år. Hvis vi oppdager at vi har samlet inn personopplysninger fra et barn under 13 år uten samtykke fra en foresatt, vil vi slette informasjonen så raskt som mulig. Hvis du har grunn til å tro at vi har informasjon fra eller om et barn under 13 år, ber vi deg om å kontakte oss.

7. ANDRE NETTSTEDER OG TJENESTER

Vi er ikke ansvarlige for praksiser som benyttes av andre nettsteder eller tjenester som er lenket til eller fra tjenesten, inkludert deres informasjon eller innhold. Husk at når du klikker på lenker for å gå fra vår tjeneste til andre nettsteder eller tjenester, gjelder ikke våre retningslinjer for personvern for disse tredjeparts nettstedene eller tjenestene. Din bruk av tredjeparts nettsteder eller tjenester, inkludert dem vi har lenke til på nettstedet vårt, er underlagt den aktuelle tredjepartens egne regler og retningslinjer. Du godtar dessuten at vi ikke er ansvarlige for og ikke har kontroll over tredjeparter som du gir tilgang til brukerinnholdet ditt. Hvis du bruker en tredjeparts nettsted eller tjeneste og gir tredjeparten tilgang til brukerinnholdet ditt, gjør du dette på egen risiko.

8. HVORDAN KONTAKTE OSS OM EN AVDØD BRUKER

Du kan kontakte oss via post@hoa.no hvis en registrert bruker har avgått med døden. Vi kommuniserer vanligvis via e-post. Hvis vi har behov for ytterligere informasjon, tar vi kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt i henvendelsen.

9. HVORDAN KONTAKTE OSS

Hvis du har spørsmål om retningslinjene for personvern eller tjenesten, finner du riktig kontaktkanal via hjelpesenteret eller du kan sende oss en mail til post@hoa.no

10. ENDRINGER I RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN

HOA kan fra tid til annen endre eller oppdatere disse retningslinjene for personvern, og du bør derfor lese gjennom dem med jevne mellomrom. I visse tilfeller kan vi også varsle deg om endringer eller oppdateringer på annen måte. Hvis du fortsetter å bruke hoareg.no eller tjenesten etter at vi har endret retningslinjene, betyr det at du har godtatt endringene.